Vrem elevi integrați, nu segregați!

Fenomenul segregării este răspândit în societate mai mult decât ne dorim să vedem.

Segregarea prin definiție, este o formă gravă de discriminare, prin izolarea anumitor categorii de persoane de grup și limitarea oportunităților, pe criterii etnice, rasiale, geografice sau de altă natură. Și, cu toate că există reglementări legislative care interzic fenomenul, segregarea este încă foarte prezentă în societatea noastră.

Segregarea este mai des întâlnită în rândul copiilor decât al adulților.

Când vorbim despre efectele negative ale segregării școlare trebuie să luăm în calcul faptul că aceasta se practică într-un mediu și într-o perioadă vulnerabilă, iar cei afectați sunt toți cei implicați activ sau pasiv. Trauma discriminării afectează atât pe cel direct implicat cât și pe cel ce privește din afară.

Căci, da, amploarea efectelor segregării școlare are amploarea efectelor unei traume colective, ea afectând personalitatea copiilor atât din grupul minoritar cât și din grupul majoritar.

Consecințele pe termen scurt:

  • performanțe școlare scăzute în rândul copiilor segregați;
  • crește decalajul între rezultatele elevilor;
  • stimă de sine scăzută;
  • întărirea prejudecăților și stereotipiilor.

Consecințele pe termen lung:

  • crește probabilitatea segregării sociale la vârsta adultă;
  • reduce șansele realizărilor ocupaționale;
  • crește riscul manifestărilor violente;
  • scade angajamentul civic.

Astfel, prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară ar trebui aduse în lista priorităților.

Desegregarea constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive și asigurarea echităţii în educaţie.

Proiectul Școală pentru toți copiii! – II derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului – CADO în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC în perioada februarie 2021 – mai 2022. își propune monitorizarea deopotrivă a fenomenului segregării în învățământ, a aplicării Metodologiei de Monitorizare a Segregării Școlare a Ministerului Educației Naționale cât și creșterea nivelului de informare și conștientizare a publicului larg asupra fenomenului.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Instagram

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *