Intimitatea ca experiență psihică și spațiu de relație

Intimitatea se referă în egală măsură la spațiul personal, cât și la relaționare.

În ce fel intimitatea este influențată de stilul de atașament?

Se poate vorbi despre intimitate în spațiul virtual? Dacă da, care sunt implicațiile?

Vulnerabilitatea din spațiul intim și fragilitatea vârstei adolescente merg, oare, împreună?

Cum arată intimitatea dintre terapeut și client din cadrul clinic și psihoterapeutic?

Doar câteva dintre întrebările la care răspunde Intimitatea, volum coordonat de profesorii de psihiatrie Gurmeet Kanwal și Salman Akhtar. Începând cu o prezentare nuanțată a capacității de a forma relații bazate pe încredere și dezvăluire așa cum se formează în primele zile de viață, autorii descriu relația dintre experiențele definitorii ale atașamentului și măsura în care individul reușește să fie prezent atât în relațiile cu cei din jur, cât și în relația cu propriul sine.

FACT: Poate că apropierea se referă la experiențele de împărtășire a unor interese, dar intimitatea implică un nivel mult mai înalt de încredere și o dezgolire psihică mult mai cuprinzătoare.

Invitând o serie de numeroși alți profesioniști ai domeniului psihosocial, coordonatorii reușesc să dea formă unei expuneri detaliate a fenomenului intimității în relație cu varii situații ale modernității. Este analizat cu atenție modul în care tehnologia și dimensiunea virtuală nu doar că își lasă amprenta asupra tiparelor de relaționare, ci și ajung să le definească, precum este discutat și spațiul terapeutic din cadrul demersurilor de evaluare și intervenție clinică.

PRO: Fenomenul intimității este studiat îndeaproape în special din perspectiva literaturii de specialitate, de aceea volumul de față constituie un must read pentru practicienii domeniului psi și medical care caută să înțeleagă mult mai aprofundat dinamica relaționării atât d.p.d.v. al sănătății, cât și al patologiei de relaționare.

„Apropierea nu exclude intimitatea, dar nici nu o include în mod necesar. Proximitatea fizică și frecvența contactului pot conduce la «apropiere», dar nu neapărat la intimitate,” ne spun autorii, ceea ce ne duce în mod obligatoriu la necesitatea de a înțelege dinamica de dezvoltare și de manifestare a acestui fenomen ce este deopotrivă spațiu și conținut psihic interrelațional. Intimitatea din viața de cuplu, din relațiile de prietenie ori ale celor de la distanță capătă valențe care sunt în egală măsură determinate de istoricul personal de viață și de dimensiunile sociale și culturale.

WHY read it? Intimitatea este un volum necesar nu doar specialiștilor psi, ci și acelor cititori care doresc să înțeleagă mai bine diferitele fațete ale spectrului relaționării din perspectiva apropierii, împărtășirii și vulnerabilității atât psihoemoționale, cât și corporal-spațiale. Vinietele clinice ce însoțesc prezentările de caz nuanțează și lămuresc conceptele pune în discuție, oferind o viziune nuanțată a dinamicii deopotrivă sanogene și patogene a intimității.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Instagram

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *