Recenzie „Interpretarea basmelor” de Marie-Louise von Franz

Basmele oglindesc structurile fundamentale ale psihicului.

„Basmele reprezintă expresia cea mai simplă și mai pură a proceselor psihice din inconștientul colectiv”, afirmă Marie-Louise von Franz încă de la începutul volumului Interpretarea basmelor, iar imaginile arhetipale pe care le conțin basmele „ne oferă cele mai bune chei de înțelegere a proceselor care se petrec în psihicul colectiv.”

Într-adevăr, cartea de față reprezintă o adevărată comoară deopotrivă pentru specialist și pentru cititorul obișnuit, axându-se pe elaborarea amănunțită a semnificației acestor elemente arhetipale ce alcătuiesc imaginarul colectiv. Ele dau astfel forma și conținutul narativ al basmelor și, chiar dacă forma variază mai mult sau mai puțin, conținutul este întotdeauna în fond același.

Ceea ce autoarea argumentează cu elocință; basmele „oglindesc mai limpede tiparele de bază ale psihicului” și conțin în egală măsură un material cultural atât de bogat pe cât este de inconștient. Acest aspect însă le  conferă un caracter universal, pe a cărui structură se pot ridica variațiunile social-temporale traversate de umanitate de-a lungul atât ontogenezei, cât și filogenezei sale.

Von Franz își conduce astfel cititorul de-a lungul unui studiu excepțional în care vasta experiență analitică și tactul pedagogic ale autoarei alcătuiesc un volum ce reusește să surprindă și să redea cu dezinvoltură semnificația imaginilor arhetipale de la care sunt construite basmele.

Dincolo însă de a fi un studiu teoretic, Interpretarea basmelor este în egală măsură un exercițiu de abilitare practică. Autoarea realizează demonstrații prin intermediul cărora exemplifică modul în care semnificația unui basm – și a elementelor sale simbolice – poate fi descifrată. Nu doar, deci, „traduce” în limbaj psihologic narativul, ci Marie-Louise von Franz îl și aduce în planul apropiat al experienței individuale.

Marile teme ale vieții omenești își relevă înțelesul și importanța pentru dezvoltarea individului. Locul ocupat în lume și sarcinile pe care eroul este nevoit să le îndeplinească spre a-și atinge individuarea reprezintă aspecte bine tratate și expresiv demonstrate, dovedind faptul că nici cunoașterea și nici desăvârșirea nu se pot realiza decât prin intermediul acestei dimensiuni, definitorie pentru existența umană: a „experienței emoționale a individului”.

Deopotrivă, cartea poate fi privită și asemenea unui dicționar de simboluri și semnificații ale acestora, dată fiind vasta și pertinenta expunere întreprinsă. Astfel, elementele precum inelul, vântul, pădurea or figurile mitice ale mamei, regelui, subteranului sunt toate indicii despre călătoria pe care Sinele fiecăruia dintre noi o are de întreprins în vederea atingerii individuării și desăvârșirii sale identitare.

Pentru că inconștientul colectiv este asemenea unui creuzet arhatic în care s-au format toate imaginile primordiale tipice pe care fiecare dintre noi le moștenește și cu care ia contact încă de timpuriu prin intermediul poveștilor, miturilor și basmelor. Reușim în acest fel să ne înțelegem propriul loc în lume, precum și identitatea culturală pe care o avem, căpătând totodată posibilitatea de a ne înțelege destinele și de a putea acționa conștient și activ asupra lor.

Așadar, departe de a fi un tratat despre caracterul terapeutic al basmelor, Interpretarea basmelor este mai degrabă o abordare a mitologiei acestora din perspectiva psihologiei analitice. Oferind informații practice și pertinente, von Franz își ajută cititorul să „descâlcească” structura complexă a unui basm, dar și să îi înțeleagă funcțiile, ceea ce face din volumul său o lectură binevenită și folositoare tuturor celor interesați.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Instagram

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *