Recenzie „Complex, arhetip, simbol” de Jolande Jacobi

Există în domeniul cu adevărat proteic al psihicului realmente un principiu formator.

Jolande Jacobi a fost psihoterapeut jungian și una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Carl Jung însuși, la a cărui muncă și perenitate își aduce contribuția prin chiar volumul de față.

În Complex, arhetip, simbol, autoarea abordează cele trei mari noțiuni – complex, arhetip și simbol – ce reprezintă pilonii de bază ai teoriei jungiene și punctele critice ale practicii analitice; de asemenea, Jacobi reușeșete să combată imputările la adresa curentului, argumentând și demonstrând statutul psihologiei în rândul științelor „adevărate”.

Cartea este structurată în două părți, prima fiind dedicată prezentării elaborate a celor trei concepte fundamentale, cea de-a doua urmărind exemplificarea acestora prin analiza unui studiu de caz ilustrativ. Cu toate că această împărțire poate părea cititorului un dezavantaj, pe măsură ce parcurge în mod special prima parte, încărcată de teoretic, organizarea de această manieră este totuși salurată; dat fiind conținutul dens, secvențialitatea acestuia nu suferă de pe urma întreruperilor sau abaterilor nenecesare.

Putând fi considerată și un studiu de sine stătător asupra psihologiei abisale, cartea este în egală măsură și un comentariu extensiv al discipolului pe marginea conceptualizării realizate de maestru. Departe de a subcredita importanța contribuției lui Jacobi, acest aspect este totuși de relevanță, Jung însuși admițându-l în chiar prefața pe care o semnează.

Astfel, volumul se dovedește a fi valoros prin reușita de a „traduce” și de a clarifica un conglomerat de fenomene și elemente ale vieții psihice profunde; până la urmă, este vorba – atât la Jacobi, cât și la Jung – de o încercare de a surprinde spre o mai bună înțelegere esențele inefabile ale aproape inexprimabilului:

În definitiv, orice viață individuală este totodată și viața eonului speciei,

afirmă Jung, iar acest spiritual profund al sufletului omenesc, care ne face să fim ceea ce suntem, este de fapt o replică la dimensiune micro a ceea ce este, macroscopic, universalul inconștient colectiv al întregii umanități.

Este astfel de înțeles dificultatea de a întruni, într-un compendiu, mai mult decât elementarul unor conglomerate vaste. Este, deci, cu atât mai admirabilă reușita autoarei de a reda cu o atât de bună precizie formele subtile prin care complexele (laitmotivele, punctele nodale ale psihicului), arhetipurile (factorii de sursă energetică ai psihicului) și simbolurile (formele de manifestare ale conținuturilor psihice) se îmbină, interacționează și se inter-determină spre a da viață acelui principiu formator, ordonator al psihicului.

Așadar, Complex, arhetip, simbol nu este o recomandare de lectură, ci una de studiu, care invită la cercetare atentă și aprofundată. Adresată mai degrabă specialiștilor și teoreticienilor din domeniul psihologiei analitice în particular, ea este un bogat izvor de surse și resurse informaționale și pentru teoreticienii care întreprind demersuri de cercetare.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Instagram

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *